Author: Ido

קבוצות WhatsApp

כדי ליצור חשבון טלגרם, אך אין אפליקציית טלגרם רשמית לאנדרואיד. אתה יכול להשתמש בשירות בדפדפן אינטרנט עם Telegram באינטרנט או להתחבר ממכשיר נייד על ידי הורדת יישומי Telegram. מברק ל- Windows עם הגרסה הניידת...

תביעות דיני עבודה

תביעת חוק נפוצה אחת היא תביעת "שכר ושעה". תביעות שכר ושעות מוגשות כאשר עובד או קבוצת עובדים אינם מקבלים שכר שעות נוספות, או אם שוללים להם הפסקות, או אם יש הפרה אחרת של חוקי...