התקשרו עוד היום
shutterstock_1087683464
אור הרשב"י

אור הרשב"י

סיפורים מרתקים מתוך המגזין של ישיבת אור הרשב"י

מערת האידרא הקדושה

עדות המקובלים:

“סוד תיקוני הזוהר במערת האידרא הקדושה שבכוחה להביא ניסים וישועה לכל איש ואשה מעם ישראל”

*בין צפת למירון, בעליות התלולות המובילות לציונו של רבי שמעון בר יוחאי, שוכנת מערת האידרא הקדושה, שבה יצאה נשמתו של רבי שמעון לשמים

* במערה זו גילה רבי שמעון את סודות התורה לתלמידיו

* שם גילה רבי שמעון את בקשתו האחרונה לעם ישראל

* במערה קדושה זו עורכים מקובלי אור הרשב”י את תיקוני הקודש הנסתרים לישועת עם ישראל ובני משפחת אור הרשב”י

* המקובל הרב שמעון לוי משרטט קווים לדמותה של המערה הקדושה ששינתה את העולם גילויים ראשונים!

העליות התלולות המובילות לכיוון היישוב מירון, מלאות הוד קדומים. השילוט בדרך מכווין כל העת אל עבר קברים עתיקים, מקומות קדושים, ומערות קבורה עתיקות מלפני כ-2000 שנה.

רק מעטים מכירים את הדרך אל מערת “האדרא הקדושה”, המערה שבה ישבו רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו, ולמדו את סודות הזוהר הקדוש. מערה זו, נשתמרה ברבות השנים בצורתה המקורית, ובמקום קדוש זה ממש, עורכים המקובלים הקדושים את תיקוני הקודש הנסתרים מתורת הקבלה, בכח קדושה מיוחד לעורר רחמים עבור עם ישראל.

מערת האידרא הקדושה – המקום בו יצאה נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי בסערה לשמים

ומדוע למערה הקדושה יש כוח כה רב, לעורר שפע של רחמים עצומים על עם ישראל? כיון שעל פי המסורת, במערת האידרא ישב רבי שמעון בר יוחאי זיע”א ורבי אלעזר בנו, ויחד עם שמונה תלמידים קדושי עליון, ישבו ולמדו יחד את כל הסודות הכמוסים של הזוהר הקדוש.

בתוך מערה קדושה זו יצאה נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי בסערה השמים, במערה קדושה זו הוא גילה את סודות התורה הקדושים, שם הוא נפרד מתלמידיו, ושם יצאה נשמתו לשמים.

אין לשער ואין לתאר את גודל הקדושה שאפפה את המערה, בזמן שישבו שם מקובלי עליון וסדרו את ספר הזוהר הקדוש, הספר שעד ימינו אנו מביא ניסים עצומים על עם ישראל.

סוד המערה שגילה האר”י הקדוש בעצמו!

 

וזה לא סתם סוד! את מערת האדרא הקדושה, גילה לעולםקדוש עליון האר”י הקדוש זיע”א, אשר הוא בעצמו מעיד כי היה הולך למערה בכל עת עם תלמידיו, והיה אומר להם “כאן ישב רבי רבי שמעון בר יוחאי, כאן ישב בנו רבי אלעזר, כאן ישב רבי אבא”, ושם האר”י הקדוש היה עורך את תיקוני הזוהר הקדושים לישועת עם ישראל.

בכל הדורות היו גדולי המקובלים עורכים במערה את תיקוני הקודש הנשגבים!

בכל הדורות היו יושבים גדולי המקובלים במערת האדרא, ועורכים את תיקוני הקודש הנשגבים, אשר היו מעוררים רעש גדול בעולם. בספרים הקדושים מופיעות עדויות קודש מפי גדולי עולם, אשר ראו במערה זו כוח גדול ביותר לישועה, והיו מגיעים למקום להתפלל על חולים, להתחנן על עקרות שלא נפקדו, ולהביא רחמים וניסים עצומים לישועת עם ישראל.

 

העדות:

מקובלי אור הרשב”י היחידים בעולם שעורכים את תיקוני הקודש בתוך מערת ההידרא

גדולי המקובלים בישיבת המקובלים אור הרשב”י במירון, חידשו את כוח לימוד הקבלה במערת האדרא, ועורכים במערה הקדושה תיקוני קודש נשגבים עבור בני  משפחת אור הרשב”י, המסוגלים לעורר רחמים עצומים על העולם כולו. ועל כן, אחת לשבוע, מגיעים למערה חבורת מקובלים מהישיבה, ועורכים במקום סדר תיקון מיוחד המסוגל ביותר לפתיחת שערי שמיים ולהביא רחמים וישועה על כל השמות הנזכרים בתיקון גדול זה, בתיקון זה עומדים המקובלים שעות ארוכות בהקפות ובצומות ועורכים את סוד ‘יחוד השכינה’ למען ישועת עם ישראל ולמקרים הקשים שעוברים אליהם מבני משפחת אור הרשב”י.

 

מיוחד:

הסודות הכמוסים משעתהפטירה של רבי שמעון בר יוחאי

הזוהר הקדוש מתאר את יום פטירתו של רבי שמעון, כיום שלא היה כמותו מעולם. רבישמעוןנפטרבמערת האידרא ביום ל”ג בעומר במעמד כל תלמידיו, כשתלמידיו זועקים עם רבבות מלאכים על סילוקו של הצדיק מהעולם, ואז לפתע מיטתו של רבי שמעון עלתה לשמים כשאש עצומה הקיפה אותה, והיא נחה במירון על מקום קברו. ביום פטירתו הוא גילה לתלמידיו סודות עמוקים שלא גילה קודם לכן, וביקש מתלמידיו שלא להצטער ביום פטירתו אלא לשמוח בו. מני אז הפך יום ל”ג בעומר ליום של שמחה וקדושה בכל תפוצות ישראל.

יצאה בת קול מהשמים והבטיחה: “כמה מקטרגין בטלים בעבורך ביום זה”

בשעה שנשמתו של רבי שמעון בר יוחאי עמדה להסתלק מן העולם, באותם רגעים ממש, החכמים שבאותו הדור שומעים קול הנשמע מקצה העולם ועד קצהו. הקול הולך וחזק עד שמגיע לאוזנם ממש. זוהי בת קול היוצאת משמי רום. הכרזה א-לוקית חדה כתער. וכך אמרה הבת קול: “כמה פטרין ברקיעא משתככין ביומא דין בגינך” (כמה מקטרגים ברקיע משתתקים ביום זה בזכותך).

אין עוד הבטחה כזו בעולם! בורא עולם הבטיח לרבי שמעון בר יוחאי, שאם יבקש בעבור כל גזירה של יהודי – הגזירה תתבטל. שאםיעמדו יבקש רחמים בעבור עם ישראל – עם ישראל יוושע. ובפרט ביום ל”ג בעומר, שביום זה יש לרשב”י כוח לפעול ולהשפיע רחמים עצומים על כל אחד ואחת.

סוד ההבטחה לישועה בקברו

דורות על גבי דורות ידעו כולם, כי לקברו של רשב”י במירון מגיעים בכל עת שזקוקים לישועה ונס. גם כשהדרך למירון הייתה נעשית במשך חודשים ארוכים, על גבי חמורים וגמלים, היו יהודים מגיעים מכל קצווי העולם לבעל הניסים הגדול בעולם.

גדולי המקובלים שבכל הדורות, תיקנו את יום ל”ג בעומר, כיום תפילה וישועה אצל רבי שמעון בר יוחאי, והדלקת הנר הקדוש לזכותו של רשב”י הקדוש ולישועת עם ישראל. ביום זה, מתאספים רבבות עמך בית ישראל סביב קברו שבמירון, ויחד עם מקובלי מירון, עורכים תפילות ותיקונים מכוח הקבלה.

בני משפחת אור הרשב”י היקרים! אתם מגיעים למירון? חשוב שתדעו!

חשוב שתדעו, כי אתרא קדישא מירון, מקום קברו של רבי שמעון בר יוחאי, אינו מקום פשוט כלל וכלל. מירון אפוף קדושה והוד קדומים, ובכל פינה ניתן לגלות סודות מימי קדם.בהגיעכם למירון, תוכלו לעבור במקומות הקדושים ביותר, הידועים למקובלי הישיבה, שבםהם עורכים את התיקונים הנשגבים מכוח הקבלה.

כסא של אליהו במירון 

לאורך ‘נחל מירון’ נמצא גוש סלע גבוה, המכונה “כיסא אליהו”. רבי חיים ויטאל (המהרח”ו, תלמידו של האר”י הקדוש) כותב, כי כאשר יופיע אליהו הנביא באחרית הימים, הוא יישב בתחילה על מרומי הסלע הזה, ע”י קברו של רשב”י הקדוש, ומכאן הוא יתקע בשופרו הגדול ויכריז על בוא חירותנו ותשועתנו.

בית הכנסת העתיק 

במאה-16 נתגלו שרידי בית-כנסת עתיק באיזור נחל מירון. בחפירות ארכיאולוגיות נחשפו במקום מערות, גתות ושרידי בית הכנסת של רשב”י הקדוש (עליו נכתב רבות בספרי המקובלים). הבניין בנוי בסודות הקבלה והוא בנוי לרוחב ושונה מבתי-הכנסת האחרים שבגליל. לפי המסורת במקום זה היה עומד רבי שמעון בר יוחאי ובוכה ומתפלל על צרותיהן של ישראל.

מערת הצדיקים

בסמוך לקבר רבי שמעון, קיימת “מערת הצדיקים” בהם קבורים הלל ותלמידיו, במקום זה יש כח ישועה עצום ובו עורכים מקובלי הישיבה תיקוני קודש בזמנים מיוחדים, ובפרט את תיקון י”ג מידות של רחמים עבור החולים מבני משפחת אור הרשב”י.

אחים ואחיות יקרים זכרו: המקובלים הקדושים בישיבת “אור הרשב”י” עושים עבורכם את הדברים הגדולים ביותר מתורת הקבלה, במקומות המסוגלים ביותר בעולם – לישועה ורחמים עצומים בכל מה שאתם זקוקים!

אנו נמצאים כאן במירון כל השנה עבורכם

אם אתם זקוקים לתפילה ולישועה, אתם יכולים לפנות אלינו

24 שעות ביממה

ונעשה עבורכם את הדברים הגדולים ביותר, בכדי שגם אתם תזכו לישועה!

1700-55-80-80

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן