התקשרו עוד היום
shutterstock_1027601650
אור הרשב"י

אור הרשב"י

סיפורים מרתקים מתוך המגזין של ישיבת אור הרשב"י

מסר מעולם האמת

כוח תיקוני הנשמות בקבר רבי שמעון בר יוחאי במירו
הסיפור שהסעיר את “תושבי טבריה ובית שאן”

האבא הגיע לילדיו בחלום שלוש פעמים ברצף!!! * ראש הישיבה רבי יעקב הכהן, במסר מיוחד לעם ישראל: “אנשים חושבים שכשהם תורמים לרשב”י הם זוכים לניסים בעולם הזה – והאמת היא שהזכות הגדולה ביותר היא לעולם הבא!!” * סוד הגלגולים – מסר מעולם האמת

סיפור זה נכתב בעצת רבנים ולבקשת בני משפ’ נחמיאס, לע”נ אביהם חכם משה בן חכם אהרון ז”ל

טרם ניגש לסיפור, נדגיש כי הוא נכתב כאן לאחר הפצרות רבות שהפצרנו בראשי הישיבה במירון. רבני הישיבה ביקשו שלא נפרסם סיפור זה, אך היות ובני המשפחה סיפרו זאת לידידיהם והסיפור הפך לנחלת רבים, היה חשוב להנהלת הישיבה לספר דברים כהתרחשותם.

בני משפחת נחמיאס איבדו את אביהם ז”ל. האבא, איש צנוע וישר, נפטר בשיבה טובה, כשהוא מותיר אחריו שלושה ילדים: שני בנים ובת. אך יחד עם החלל והכאב שהותיר האב בלכתו, הכאב גדל כיוון שהאבא לא זכה לכתוב צוואה, דבר שגרם לילדים לריב על כספי הירושה, והדבר אף הביא לריחוק הלבבות. אחד הבנים אף התגורר בארה”ב, וכתוצאה מכך הקשר בין בני המשפחה החל לדעוך.

האבא הגיע לילדים לילה לילה בחלום…

עד שהגיע יום השנה לפטירה— בני המשפחה התאספו בבית העלמין, על קברו של אביהם, לומר קדיש ולעשות את האזכרה. אלא שאז, אחד האחים, מספר לאחיו ואחותו על חלום מוזר שחלם. וכך הוא מספר: “כבר כמה לילות, שאבא ז”ל מגיע אליי בחלום, כשעל פניו ארשת עצובה. הוא מנסה לומר לי משהו, אך אני לא מצליח לשמוע אותו. אך נראה בבירור כי אבא עצוב, ואינו מוצא מנוח לנפשו”.

שני האחים כמעט והתעלפו. “גם אליי האבא מגיע בחלום” אמרה האחות. “גם אליי” אמר האח. עמדו להם שלושת האחים על חלקת הקבר, ולא מאמינים למשמע אוזניהם. שלושתם חלמו את אותו החלום, בלא שהאחד יודע על השני. כל אחד מהם חשב שרק אליו מגיע האבא וכטבעם של חלומות אשר “שווא ידברון”, לא ייחסו לכך משמעות. אך ברגע שנודע להם כי האבא מגיע אל כל אחד ואחד מהם, או אז הבינו כי יש דברים בגו.

אבא בכה – אני צריך את העזרה של רבי שמעון בר יוחאי

הם יצרו קשר עם ישיבת המקובלים “אור הרשב”י”, וביקשו להיפגש בדחיפות עם ראש הישיבה. למחרת בבוקר בשעת הנץ החמה, טרם תפילת שחרית הם כבר היו במירון. הם המתינו לראש הישיבה וכשהוא התפנה מסדר לימודו, הם נכנסו אליו ושטחו בפניו את הסיפור.

הנחת רוח לאבא נפסקה…

ראש הישיבה נרעש. להתעסק עם נשמות, זה לא דבר פשוט כלל וכלל. במשך שעה ארוכה ניסה ראש הישיבה להבין מה ארע בחודשים האחרונים שגרם לאבא לצער כה גדול. לאחר מכן ישב עם האחים והאחיות, כשהוא מנסה לברר עמם פרטים על אביהם ז”ל. תוך כדי השיחה עם האחים, התברר כי לאחר הפטירה של האב, החשבון בנק של אביהם נסגר, וממילא פסקה התמיכה בישיבה.

“האם יכול להיות שכיוון שחשבון הבנק של אבא נסגר, וממילא פסקה התרומה לישיבה, הוא מגיע אלינו בחלום???” שאלו האחים בתדהמה.

ראש הישיבה נחרד. אין לנו עסק בחשבונות שמים, אבל חזקה עלינו דבריו של רבי שמעון שאמר” יכולני לפטור את העולם כולו ממידת הדין למידת הרחמים” ולכן נפשי בבקשתי, שתמשיכו את עזרתו ונראה מה ילד יום…

התרומה לרשב”י מצילה אותנו

וראש הישיבה רבי יעקב הוסיף: “עליכם להבין כי אדם שעושה מעשה טוב בעולם הזה, הזכויות עומדות לו גם לעולם הזה, וגם לעולם הבא. אדם שתומך בישיבה הקדושה, הוא זוכה לניסים וישועות בחייו, אך הזכות העיקרית היא, הזכויות נצח נצחים שהוא רוכש לעולם הבא”. האחים לא היססו, ומיד סידרו את המשך השותפות עם ישיבת אור הרשב”י.

ובלילה האבא הגיע שוב. לכל אחד ואחד מהאחים. אך הפעם, במקום עננת עצבות, הם ראו אותו שמח וצוהל. “באתי להודות לכם” אמר להם.

האחים הנרגשים, שלא האמינו למשמע אוזנם ולראות עיניהם, פרסמו את דבר הסיפור, וכוחו של רבי שמעון בר יוחאי הגיע לחבריהם.

זכות לנצח נצחים!

בעקבות הסיפור המפליא, שגורם לשערותינו לסמור, אומר ראש הישיבה רבי יעקב הכהן, במסר מיוחד לעם ישראל: “אנשים צריכים לדעת, שכאשר אדם עושה מצווה, אמנם יש לו זכויות גדולות. אך מתי הוא יהיה זקוק לזכויות הללו יותר מתמיד? כאשר הוא יגיע לעולם האמת. או אז יגלה מה כוח הצדקה שעשה. אדם חושב שהוא תורם שמונים, תשעים שקלים לישיבת המקובלים, ועל ידי זה הוא זוכה לישועה. מי בזיווג, ומי בפרי בטן או בפרנסה. אך האדם צריך לדעת, כי הזכות הזו תעמוד לו לנצח נצחים!”

האם האדם יכול לוותר על זכות עצומה שכזו—

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן