התקשרו עוד היום
נר הישועות אור הרשב”י
אור הרשב"י

אור הרשב"י

סיפורים מרתקים מתוך המגזין של ישיבת אור הרשב"י

המקובלים נלחמים עבורכם – עד שתיוושעו

המקובלים נלחמים עבורכם – עד שתיוושעו

מחלות… יסורים… בדידות…  דינים קשים… עין רעה… צרות… משפטים…
‘כל הדברים שלא ידעתם’ שמקובלי הישיבה עושים עבורכם במסירות נפש בכל לילה ולילה

אמר רבי שמעון בר יוחאי: “הִנֵּה בָּרֲכוּ אֶת ה’ כָּל עַבְדֵי ה’ הָעמְדִים בְּבֵית ה’ בַּלֵּילֽוֹת” מי הם שברכתם ברכה? מי הם שגזירתם גזירה? הם אלו הלומדים בזוהר מחצות הלילה בבית ה’ בלילות, שגזירתם גזירה וברכתם ברכה וכל מה שגוזרים על העולם מתקיים (הזוה”ק)

ואפי’ אם נגזר ח”ו גזירה רעה על האדם, בכוחו של רשב”י אפשר לבטלה!!

ישנם אנשים שתולים את ישועתם בכוח המקובלים, שכביכול יש להם כוח לשנות גזירות בלא מאמץ וברגע אחד הם גוזרים על האדם ישועה, בשורות אלו חשוב לנו להבהיר כי כל כוח הניסים הינו רק מכוח לימוד התורה הקדושה יום ולילה במסירות נפש, בתענית דיבור ברציפות בלי להתחשב בקשיים ובלי להתחשב בעייפות, קור, חולי ונסיבות אחרות. ועריכת תיקונים קדושים ותפילה בסודות הקבלה מבלי להתחשב בזמנים ובשעות  – רק זה מה שנותן למקובלים הקדושים את הכוח לבטל גזירות. רק בכח הקדושה ובכוחו של רשב”י הקדוש אפשר להביא לאנשים ניסים.

לפעמים יש על האדם דינים קשים, או גזרה רעה, ורק בכח תפילות ארוכות, בזמנים קדושים לילה לילה ללא שום הפסקה האדם נושע!!

מקובלי הישבה מוסרים נפש עבור ישועתכם כפי שנאמר “כמים הפנים אל הפנים כן לב האדם אל האדם”. וכמו שאתם מקדישים מעצמכם ומתאמצים ותומכים במסירות נפש ברשב”י הקדוש, כך גם המקובלים מתאמצים עבורכם מעבר ליכולת שלהם במסירות נפש של ממש בשביל שתזכו לישועה שלכם בקרוב.

בשורות הבאות נחשוף לראשונה לכם, בני משפחת אור הרשב”י, מה עושים המקובלים בכל יום ויום עבור הישועה שלכם, ואלו דברים מוסיפים המקובלים בעיתות רצון וזמנים מיוחדים, הכל בשביל שתזכו לישועה שלכם בקרוב ממש

 

א.

תיקון חצות בכוונות הקבלה – עבורך! מידי לילה בחצות.

ע”פ ספרי הקבלה משעת חצות הלילה זהו זמן של עת רצון גדול בשמים, בכל לילה קמים המקובלים בשעת חצות ועורכים את סדר הטבילות המיוחד במקווה הטהרה, ואת סדר תיקון חצות המיוחד לישועת עם ישראל בהזכרת שמות ובקשות מעומקא דליבא של כל בני משפחת אור הרשב”י.

ב.

מעמד התיקון המיוחד והזכרת שם ושם ובקשתו ברציפות בכל יום ויום

מובא בספרי הקבלה ש”אין לך אדם שאין לו שעה”. ידוע שלכל אדם יש שעה המסוגלת לתפילתו ביותר עד שחז”ל אומרים ש”אם היה יודע האדם את שעת מזלו, היה מתפלל בה בכל כוחו וכל מה שהיה מבקש היה נענה”. מקובלי ורבני הישיבה מעתירים עבורכם בכל יום ויום  על קבר הצדיק בכדי שלא יקרה ח”ו מצב שבו הגיע לאדם רגע הישועה ולא התפללו בעבורו ברגע המסוגל. מקובלי הישיבה ממשיכים בתפילה זו כל השנה ומזכירים את שמכם ובקשתכם עד שתזכו לישועה שלכם בקרוב.

 

ג.

תיקון ‘ערב ראש חודש – וסדר יום כיפור קטן

בכל ערב ר”ח עורכים המקובלים את סדר יום כיפור קטן ותיקון האריז”ל בצום ותענית, כאשר במהלך התיקון הם עורכים קבלת עול מלכות שמים והזכרת שמות ובקשות של בני משפחת אור הרשב”י- על זמן מסוגל זה של ערב ראש חודש  דרשו חז”ל שהוא “זמן כפרה לכל תולדתם”.

ד.

תיקון פתיחת הארון ‘זמן פתיחת הרחמים’

מקובלי הישיבה עורכים את ‘תיקון פתיחת ארון הקודש’, אשר ידוע כתיקון המסוגל ביותר לישועות, ניסים ורחמים עצומים. בספרים הקדושים מובא שכאשר פותחים את ארון הקודש ומוציאים את ספרי התורה, זה הזמן שבו התורה הקדושה מתחננת עבור עם ישראל, כי התורה מגנא ומצלא מכל רע.

בשעת פתיחת הארון עומדים מקובלי הישיבה ומעתירים בתפילה ומתחננים ומבקשים רחמים עבור כל בני משפחת אור הרשב”י שעושים מסירות נפש עבור רשב”י הקדוש.

ה.

תיקון לכל אדם ביום הולדתו

ביום ההולדת של כל אחד ממשפחת אור הרשב”י עורכים המקובלים תיקון פרטי ותפילה מיוחדת עבור כל מי ששייך למשפחת אור הרשב”י וביום זה חל יום ההולדת שלו, כמו שמובא בספרי הקבלה  ש”יום הלידה של האדם הוא היום שבו המזל של האדם נולד מחדש, ואם ידע האדם לנצל את אותה השעה, הרי שהוא יכול להפך את דינו לרחמים”.

ו.

ביטול עין הרע, והתרת קללות, דינים וקטרוגים לפני שקיעת החמה

מקובלי הישיבה עורכים בכל יום לפני שקיעת החמה תיקון מיוחד להתרת קללות ולביטול גזירות רעות, דינים וקטרוגים מכם, בשביל שבקרוב יפתח לכם פתח חדש למזל ולהצלחה.

ז.

תיקון ‘גזירת בית הדין’ בערב ר”ה

מובא בספרי הקבלה, שכל מי שזכה שערכו עבורו את מעמד “גזירת בית הדין” בערב ר”ה, נסתלקו הימנו כל הקטרוגים והמכשולים, והוא עומד זך לפני בורא עולם. שעל ידי המעמד, גוזרים את דינו לטובה.

את תיקון ‘מעמד גזירת בית הדין’ עורכים מקובלי הישיבה עם אמירת סדר התרת נדרים וביטול קללות עבור אלו המעוכבים שנים רבות בזיווג ובילדים ובבריאות, וכן להסרת עין רעה החוסמת את מזלו של אדם מהישועה לה הוא זקוק. וכבר הובטחנו מהקבלה: “כשם שגוזרים בבית דין של מטה – כך יגזרו בבית דין של מעלה”.

ח.

תיקון פדיון כפרות ופדיון הנפש בו מקובלי הישיבה פדו ממכם את כל הצרות והקשים

חכמינו ז”ל כותבים: “פדעו מרשת שחת מצאתי כופר”. פדיון-נפש משנה את צלם האדם לטובה, ופודה את הנפש מכל המקטרגים. בעת תיקון הפדיון, פודים המקובלים כל שם ושם להסרת וסילוק כל המקטרגים והמשטינים והגזרות הקשות והרעות מעל האדם, “וע”י הפדיון זוכה לתקן את נפשו ולבטל את העין הרע”.

תיקון זה הוא קודש קודשים ונערך בכוונות נשגבות במשך זמן רב ומשתתפים בו מקובלים הבקיאים היטב בכוונות הרש”ש זיע”א.

י.

תיקון שורש שם האדם בהדלקת נרות עבור הזקוקים לישועה

רַבֵּנוּ רַבִּי חַיִּים בֶּן עֲטָר בַּעַל הָ”אוֹר הַחַיִּים הַקָּדוֹשׁ” כּוֹתֵב: “כַּאֲשֶׁר מַדְלִיקִים נֵר לְעִלּוּי נִשְׁמַת הַצַּדִּיק אָז מִתְעוֹרֶרֶת אוֹתוֹ נְשָׁמָה שֶׁל אוֹתוֹ הַצַּדִּיק עַל יְדֵי הַנֵּר שֶׁהֻדְלַק לִכְבוֹד נִשְׁמָתוֹ וְהַצַּדִּיק פּוֹנֶה לְבַקָּשַׁת אוֹתוֹ הָאָדָם שֶׁהִדְלִיק עֲבוּרוֹ אֶת הַנֵּר כְּדֵי לְהַמְלִיץ עָלָיו טוֹב בַּשָּׁמַיִם”.

אנשים רבים מצפים לישועתם, ולא יודעים שבדרך הטבעית, זה לא ילך. שורש נשמתם חסומה, וללא שייעשה עבורם תיקון רציני, הם יישארו לנצח בבדידותם.

בכל יום ויום מדליקים המקובלים נרות קודש על קבר הצדיק, כדי למנוע את החסימה מאותם אנשים, וכפי שנאמר “נר ה’ נשמת אדם”.

בשעה זו מזכירים הרבנים את שמכם על פי הכוונה בשורש משמעות השם למניעת החסימות.

גם כאשר נחסם מזלו של האדם, כאשר זוכה להדלקת הנר, הצדיק מעורר עבורו רחמי שמים לפני כסא הכבוד להביא את זיווגו.

בני משפחת אור הרשב”י היקרים!

לא את כל רשימת התיקונים והסגולות יכולנו לפרט לכם כאן, כי הדף יכלה והם לא יכלו. אבל זכיתם שהמקובלים עושים עבורם הכל עבור ישועתכם השלימה, וברוך ה’ אלפים רבים כבר זכו לנס ולישועה שלהם ואין בנו ספק כי בקרוב ממש גם אתם תזכו לישועה ולנס שלכם, כי אין אדם שלא נושע אצל רשב”י הקדוש. ובפרט כאשר מעתירים עבורכם בכל לילה ולילה ובכל השנה כולה, ומוסיפים ועורכים עבורכם את כל התיקונים התפילות בכל הזמני רצון.

אנחנו תמיד כאן בקבר הרשב”י בשבילכם ועבורכם. אתם תמיד מוזמנים להתקשר אלינו ולמסור לנו שמות ובקשות 24 שעות ביממה.

ויהי רצון שזכותו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי וזכות הקשר שלכם למשפחת אור הרשב”י יגן בעדכם לישועה ולרחמים עצומים אמן כן יהי רצון.

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן