התקשרו עוד היום
shutterstock_1074190565
אור הרשב"י

אור הרשב"י

סיפורים מרתקים מתוך המגזין של ישיבת אור הרשב"י

הבנין שיביא רחמים וגאולה לעם ישראל

עם ישראל מתאחד ובונה בית לרשב”י הקדוש

הבנין שיביא רחמים וגאולה לעם ישראל

בימים אלו קם וניצב בית הרשב”י הגדול במירון, הבית שיביא רחמים וישועה לעם ישראל. בכל הדורות ידע עם ישראל, כי כשיש ליהודי עת צרה וקושי עולים ובאים מירונה, אל קברו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, שם שופכים שיח, מתחננים, מבקשים ורואים ניסים וישועות.

התנא האלוקי, קודש הקודשים, רבי שמעון בר יוחאי, שגילה את תורת הקבלה והזוהר הקדוש, מסר את נפשו  בשביל עם ישראל, והעיד על עצמו “יכול אני לפטור את העולם כולו מין הדין לרחמים”, ומכח קדושתו היה מבטל גזירות רעות וקשות מעם ישראל. בזוהר הקדוש מובא, כי רבי שמעון בר יוחאי קרא לכל תלמידיו טרם פטירתו, ואש הקיפה אותו ואת אנשי הבית, ובשעה קדושה זו גילה רשב”י הקדוש והעיד “כי מין דא יפקון מין גלותא ברחמי” – כי בזכות לימוד הזוהר הקדוש, עם ישראל יצא מהגלות הקשה לרחמים וישועה.

לפני פטירתו קרא רשב”י הקדוש לכל תלמידיו, וציווה עליהם לקיים את לימוד הזוהר הקדוש יומם וליל, ובכך להביא ישועה ורחמים לעם ישראל. רבינו הארי ז”ל, שהיה מגדולי המקובלים לפני מאות בשנים, המשיך את דרכו של רשב”י בעולם וגילה את הקבלה לעולם כולו. בכל ימיו הוא שאף לעשות את רצונו של רשב”י על קברו, ולקיים את צוואתו של הצדיק – להקים בית לרשב”י הקדוש, שבו יהיה רצף של לימוד הזוהר הקדוש וסודות הקבלה שלא ייפסק לעולם! אך בכל פעם שבאו לקיים את צוואתו, נתקל בקשיים ובעיכובים שלא כדרך הטבע.

“זה היום קיווינו לו”

לאחר שנים רבות של תפילות ותיקונים ובכיות של גדולי המקובלים בקדמא דנן ושל גדולי המקובלים בדורנו, זכינו אנו בישיבת המקובלים “אור הרשב”י”, לבוא ולהקים את בית הרשב”י כרצונם של כל גדולי עולם על פי צוואתם, מקום שבו יהיה משכן ללימוד הזוהר והקבלה שגילה רבי שמעון בר יוחאי במקום הזה לא יפסק לעולם לימוד סודות הקבלה.

בעת האחרונה קבלנו פניות רבות מכל רחבי העולם, ביניהם מאות מהתורמים לבניין הקודש, שהתקשרו לברר אודות הבניין הקדוש במירון, וכיצד מתקדמת הבניה, על כן חשוב לנו לשתף אתכם שותפים נאמנים ואהובים בהתקדמות הבניה ובשאר הדברים הקשורים לבנינו של רשב”י הקדוש במירון.

ב”ה, כל מי שמגיע למירון בעת האחרונה, זוכה ורואה כי אנו שליחים נאמנים, וכי הבניין מתקדם באופן מיוחד. גדולי ישראל מכל החוגים, מגיעים כל העת לראות ולהתרשם מהבנין של רשב”י הקדוש, הקם בזכותם של התורמים.

כפי שהתחייבו המקובלים, כל הבנייה נעשית רק בסודות הקבלה, והמקובלים יוצקים את יסודות הבניין בקדושה ובטהרה, לאחר טבילה במקווה טהרה, בכוונות קודש עילאיות ובתפילות מיוחדות שחיברו גדולי המקובלים, הכל בכדי שהבניין של רשב”י יהא קודש קודשים, אשר יפעל ישועות וניסים עד אין קץ למען עם ישראל.

חשוב לנו להדגיש, כי כל התורמים שביקשו להשתתף בחדרים מסוימים או בהיכלות שונים,  רשמנו את שמם ובקשתם באופן מיוחד, כדי שיונצחו לנצח נצחים בבניין קדוש זה, כשכל זכויות הלימוד התפילות המצוות, והקדושה העצומה תלווה אותם, את ילדיהם ואת נכדיהם, עד סוף כל הדורות לישועתם עולם, לזכות רשב”י הקדוש.

כפי שכבר סיפרנו בעבר, בבניין הרשב”י הקדוש יוקמו היכלות מיוחדים, שיעמדו לזכות התורמים לנצח נצחים. בית הרשב”י יהיה המקום היחיד בעולם בו ילמדו את הזוהר הקדוש 24 שעות ללא הפסקה. בנוסף, בבניין הישיבה יוקם מקווה טהרה מפואר, היכל האידרא בו ילמדו את תורת הזוהר הקדוש יומם וליל, ברציפות וללא הפסקה של רגע. והיכל התהילים  בו יקראו תהילים ללא הפסקה עבור עם ישראל. בנוסף יוקם היכל הכנסת אורחים ענק לעולים מירונה, חדר הדלקת הנר לעילוי נשמת הצדיקים וקרובי התורמים, חדר למשיח בו בע”ה יוכל רשב”י הקדוש לקבל את פני משיח צדקנו והכל בכדי להרבות רחמים וחסד בעם ישראל ועוד ועוד דברים גדולים מתורת הקבלה, הכל למען עם ישראל וישועתו.

פניה נרגשת מגדולי המקובלים: “עזרו לנו להשלים את בניית הבית הקדוש”

לקראת יום ל”ג בעומר הקרב ובא, פונים מקובלי הישיבה לעם ישראל בפניה נרגשת, לעזור ולסייע בהשלמת הבניין, בכדי להחיש גאולה לעם ישראל. הבית הקדוש נבנה ממש בימים אלו, וכל תרומה מסייעת בהשלמת הבניין. בין אם זו תרומה להיכל, לחדרים הקדושים או לאולמות, וכן תרומה של מטר בבניין, שתעמוד לנצח נצחים בעבור התורם.

ראש ישיבת המקובלים אף ביקש להדגיש, כי מטרת הבניין היא בכדי שילמדו בו את הזוהר הקדוש, ועל כן בוודאי שחשובה יותר התרומה להחזיק את לימוד הזוהר הקדוש מאשר לתרום להקמת הבניין. ועל כן, מי שקשה לו לתרום עבור הבניין, שיתרום עבור החזקת המוסדות שבזה תלוי קיום העולם ממש.

בתמונות שלפניכם תוכלו לראות את התקדמות הבניה, כאשר אנו זוכים ורואים בכל יום ויום ניסים גלויים בהתקדמות המיוחדת, והכל בזכות אותם צדיקים אשר רק אודות מסירותם קם לתפארת בניינו של רשב”י הקדוש במירון.

דעת תורה

מראש הישיבה רבי יעקב הכהן

רבים שואלים אותי בתקופה האחרונה, באם יש להם אפשרות לתרום באופן קבוע רק למטרה אחת, וביכולתם או להחזיק את הפעילות הקדושה בישיבת המקובלים אור הרשב”י, או לתרום עבור הקמת הבניין, האם ראוי להעדיף את החזקת לימוד הקבלה, או שישנה עדיפות לסייע בהקמת בנינו של רשב”י הקדוש.

ובזאת הנני לגלות את דעתי ודעת חברי כאן בהיכלא קדישא במירון, כי ראשית מחויבים אנו להחזיק את לימוד הזוהר הקדוש ופעילות הקודש הנעשית בישיבה, יתר על בניית בית הרשב”י, שהרי כל מטרת הבניין, הוא לקיים את מקום לימוד התורה.

ועל כן, מי שאין לו אפשרות לתרום לשניהם, שיתקום להחזקת פעילות ישיבת המקובלים “אור הרשב”י” וכשירווח לו, יסייע גם בהקמת הבניין.

ובוודאי שכל אלו הזוכים לתרום גם להחזקת הישיבה הקדושה וגם לבניית הבניין, שכרם מובטח מן השמים לישועה, ונחת והצלחה בכל מעשה ידיהם. ובעינינו ראינו ניסים עצומים שזכו להם אלו שמסרו את נפשם לרשב”י הקדוש.

זכות החזקת הישיבה תעמוד לכם ולזרעכם לעד, להתברך בכל מילי דמיטב.

אוהבכם ומתפלל תמיד בעבורכם

בשם מקובלי הישבה

רבי יעקב הכהן

ראש ישיבת המקובלים “אור הרשב”י”

 

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן