התקשרו עוד היום
shutterstock_103720901
אור הרשב"י

אור הרשב"י

סיפורים מרתקים מתוך המגזין של ישיבת אור הרשב"י

שיחה אישית בחדרו של ראש ישיבת המקובלים

שיחה אישית בחדרו של ראש ישיבת המקובלים

רבי יעקב הכהן: כל אדם שפועל למען רשב”י הקדוש אפילו בדבר קטן, זוכה שכל זכויות הלימוד ותיקוני הקודש הנעשים בקבר הרשב”י הקדוש, שייכים לו לעד לנצח נצחים!

עמי מימון  נבר בין מאות מכתבים שהגיעו במרוצת השנה לישיבת המקובלים, ומתוכם ש לף כמה שאלות בענייני השעה * את השאלות הוא הציג בפני ראשי הישיבה במירון, שענו עליהם במתינות * השאלות מרתקות, התשובות לפניכם—

טרם נצא לדרכנו, עלינו להקדים ולומר, כי כל מה שאנו יודעים על כוחו של רשב”י הקדוש, הוא כאין וכאפס לעומת הכוח האמיתי. אלו סודות ורזים שרובם לא ידועים, ורק מי שזכה להידבק בספרי הזוהר בלימוד אמיתי מתוך קדושה וטהרה, יודע ומבין מעט מהסודות הגדולים.

אנשים חושבים כי כוחו של רשב”י הקדוש הוא דבר פשוט, אך רק מי שמתבונן על תפילת המקובלים, ועל הכוונות הנשגבות שהם מכוונים בכל זמן התפילה, יכול להבין כי אלו הם סודות טמירים ונעלמים הנערכים לישועת עם ישראל…

כעת, משהבנו כי לא הכל אנו מבינים, אנו יכולים לצאת לדרכנו—

אל תיבת הדואר של ישיבת המקובלים “אור הרשב”י” במירון, מגיעים בכל שנה אלפי מכתבים. מכתבי תודה, מכתבים למסירת שמות, בקשות אישיות לגדולי המקובלים, והזמנות לשמחות כחתונה וברית.

בין יתר המכתבים הרבים, ישנם רבים המנסים להבין. מתקשים לתפוס את הכוח הבלתי מובן, רוצים לדעת כיצד זה עובד. מדוע האחד נושע והשני לא? הכיצד מועילה התפילה הרצופה על קברו של רבי שמעון בר יוחאי? ומה הכוח של תיקון חצות? שאלות אלו מצטרפות לאלפי שאלות שנשאלו המקובלים, רק בשנה האחרונה.

אך למקובלים אין הפנאי לשבת ולענות לכל שאלה ושאלה. לעיתים יושבים המקובלים בצוותא חדא, ומנסחים תשובות לשאלות קריטיות.

לקראת גיליון “מגזין הניסים 5”, התיישב השדרן הידוע עמי מימון לשיחה עם ראשי הישיבה, בכדי להביא בפניהם כמה מן השאלות הנחוצות שהגיעו מהציבור. במשך ימים ארוכים נברו כמה מתנדבים בין המכתבים, ושלפו משם כמה מן השאלות החוזרות על עצמם שוב ושוב.

בפעם הראשונה, זכינו להתייחסות מראש הישיבה לשאלות הקשות והנחוצות, המטרידות את כולנו.

בפתח השיחה עם ראש הישיבה, הוא מדגיש ואומר, כפי שפתחנו, שעל לנו לנסות להבין הכל. “ישנם דברים רבים שאין אפשרות להסביר. ישנם סודות שאסור לנו כעת לגלות, ואולי בעתיד נוכל לחשוף אותם ברבים”.

חולה סרטן מתחנן לישועה

השאלה הבאה הגיעה לפני מספר חודשים מ”תל אביב”. דוד טובים, שאביו חלה במחלה הקשה, התחנן בפני המקובלים לדעת מה הם האפשרויות העומדות לרשות המשפחה, בכדי להביא לאב מזור וישועה. וכך הוא כותב: “אבא שלי חולה במחלת הסרטן כבר למעלה מ-5 שנים והוא סובל מאוד מאוד, האם אפשר לעשות משהו מיוחד לכבודו של רשב”י הקדוש בכדי לזכות בישועה מהירה?”

ראש הישיבה: “חשוב שעמ”י ידע, כי כאן בהיכל הישיבה אנו עושים בכל יום ויום דברים נשגבים עבור ישועת עמ”י ובפרט עבור משפחת אור הרשב”י. אך כדי שנוכל להתפלל עבור האדם חשוב, שיהיה בידנו את שמו המלא של האדם הזקוק לישועה.

כל אדם שעושה למען רשב”י, אפילו בדבר קטן, זוכה לשייכות לישיבה הקדושה, והזכויות הללו עומדות לו לעד ולנצח נצחים. ובפרט שמזכירים את שמו ובקשתו יום יום ללא הפסקה, אין דבר גדול מזה לעורר עבור האדם רחמי שמים עצומים. ולכן חשוב מאוד כי כל אדם שיש לו בעיה מסוימת שיתקשר ל”מוקד הישועות”, ויספר למקובלים את הבעיה, כי כאשר נודע לנו על אדם המתייסר מאוד וזקוק לישועה מיידית, אנחנו לא שוקטים, וקורעים את השמים בעבורו”.

 

למה דווקא הבת שלי לא מצליחה להתחתן???

השאלה הראשונה הוקדשה לרונית אלמליח, המתגוררת בחולון. כיוון שהפניה הגיעה מספר פעמים, העלינו את השאלה בפני ראשי הישיבה.

וכך היא כותבת: “בתי כבר הגיעה לגיל 36, והיא מחכה שנים רבות לזיווג שלה. לצערי הגדול עדיין היא לא זכתה להכיר בן זוג שמתאים לה. ומזמן לזמן אני רואה שהמצב מחמיר ולא נראה שום פתרון באופק. מה אפשר לעשות כדי להביא לה את הישועה?”

ראש הישיבה: “אנשים רבים מגיעים לכאן, אל קבר הרשב”י בכאב לב גדול, ואינם מבינים כיצד הם טרם זכו לישועה. הלא הם עושים את הדבר החשוב מכל, הם תורמים כל חודש במסירות נפש לרשב”י הקדוש, אך הם לא רואים שום מוצא מהצרה שבה הם נמצאים. אך את האמת צריכים לדעת, שגם אצל רשב”י הקדוש הישועה לא הגיעה כל כך במהרה. הרומאים רדפו אחריו וגזרו עליו גזר דין מוות, והוא היה צריך להתחבא במערה במשך 13 שנים עד שרשב”י הקדוש זכה לישועה. גם משה רבינו ע”ה היה צריך להתפלל 515 תפילות רצופות כאשר נגזר עליו שלא יכנס לארץ ישראל.

חייבים לזכור את מה שמובא בספרים הקדושים ש”אין דמעה אחת ההולכת ריקם”. כל דמעה וכל תפילה של יהודי, בורא עולם מחשיב אותה עד מאד. כל תפילה וכל בקשה מתווספים לחשבון גדול. בעינינו ראינו אנשים שבמשך שנים תמכו בישיבה של רשב”י הקדוש, אך לא ראו את הישועה. אך לבסוף, כאשר הישועה הגיע, הם הבינו שכל מה שנתנו לרשב”י, הכל היה שווה, והצדיק השיב להם טובה על פועלם”.

למה לתרום דווקא לרבי שמעון בר יוחאי

השאלה הזו, מגיעה פעמים רבות לישיבת המקובלים, בכל פעם בווריאציה אחרת. יוסף וייס מבני-ברק, המעיד על עצמו כתומך נלהב של ישיבת המקובלים, ואף צירף לשאלה מכתב עם סיפור הישועה שלו, מציג בפני רבני הישיבה את הדילמה שלו: “האם יש מעלה לתרום לעניים שגרים אצלנו בעיר או להחזיק דווקא את מוסדותיו של רשב”י הקדוש במירון?”

ראש הישיבה: “השאלה נכונה מאד, והרבה אנשים שואלים אותה. הציבור צריך לדעת, שלתרומה לישיבת המקובלים, יש כמה מעלות נשגבות מאוד, כיוון שכספי התרומה הולכים לשלוש מטרות, שעל פי חז”ל הם המעולות ביותר במצוות הצדקה.

  1. נתינה עבור “לימוד התורה הקדושה”, ובפרט כשהוגים בדברי הזוהר הקדוש ומתפללים בכוונות הרש”ש זיע”א על קבר הרשב”י. 2. מצוות “הכנסת אורחים” לרבבות העולים בל”ג בעומר למירון 3. כל המכיר את רבני ומקובלי הישיבה, יודע כי צדיקים אלו הינם תלמידי חכמים הממיתים עצמם בתורתו וקדושתו של רשב”י הקדוש, וכל התורם, זוכה להחיות את נפשם ואת נפש ילדיהם ומשפחתם. וזו הצדקה ההגונה ביותר!”

האם יש ממש בקמיעות???

לאחרונה התקיים פולמוס נרחב סביב נושא ה”קמיעות”. ישנם רבים, אשר לא בקיאים ברזי תורת הסוד, ומוציאים חדשים לבקרים לציבור ‘קמיעות’ ולכן ורבים הם השואלים בנושא.

כעת הגענו למכתבו של הרב שלום לוי מירושלים, הידוע ומוכר לרבים כרב קהילה ומכובדת, אשר נזדעזע לשמוע מרבנים חשובים אודות ה”קמיעות”, אשר אין בהם ממש. וכך הוא כותב בזעזוע: “שמעתי בשם רב חשוב (רבי ב.צ.מ.) כי לפעמים “מקובלים” מחלקים קמיעות שאין להם מקורות וזו רק עבודה בעיניים. ומכם קיבלתי קמיע ואף שלחתי את שומעי לקחי לקבל קמיע אף לביתם, וכיוון שהתעורר הפולמוס בנושא, ברצוני לברר מה מקורו של קלף הקודש שקיבלתי מכם??”

ראש הישיבה: “אוי לאוזניים שכך שומעות, ואוי לנו שכך עלה בימינו, שישנם אנשים שאינם קשורים כלל לכוח הקדושה  והם קוראים בקפה למיניהם ומתקשרות ומתקשרים אשר אין דרכם בכוח הקדושה והזוהר הקודש. וגדולי המקובלים כבר כתבו בהרחבה כי אין כוחם של ישראל אלא בלימוד התורה הקדושה ובתפילות.

וכאן בישיבת המקובלים של רבי שמעון בר יוחאי, אנו זוכים להמשיך את דרכו בקודש של רשב”י בכוונות קודש של האר”י זי”ע והרש”ש והבן איש חי והחיד”א שהיו קדושי עליון. וחשוב לנו להדגיש, כי כל הקמעות אותם אנו מחלקים, הינם רק כאלו שנמסרו באסמכתא מדור לדור מרב לתלמיד ומתלמיד לתלמיד כפי שאנחנו קיבלנו מרבותינו המקובלים אשר היו יושבים כאן בקבר הרשב”י זיע”א, ולכל קמיע יש מקור בתורה הקדושה ובספרי הקבלה, והוא נמסר רק כסיוע לתפילות שהם עיקר הישועה אותם אנו עורכים במסירות נפש עבור עם ישראל”.

ובוודאי שללא לימוד התורה הקדושה והתפילות ללא הפסקה אין שום קדושה בקמיעות וכד’

שאלה חשובה בעניין בניית בית הרשב”י הקדוש במירון

בימים אלו בונה הישיבה את  הבניין של רשב”י הקדוש, אשר יביא ישועות רבות לעם ישראל. בתקופה האחרונה החלה התעוררות עצומה בקרב הציבור, ורבים פונים לישיבת המקובלים, ומבקשים להיות שותפים בבניין הישיבה הקדושה.

אך מה יעשו אלו המעוניינים להיות שותפים בבניין הקדוש, אך כבר תומכים בישיבת המקובלים בהוראת קבע חודשית? כזו היא חנה שמש מרמלה, שבעקבות הפרסומים על ‘הנחת אבן הפינה’ לבית הרשב”י, שיגרה לישיבה מכתב מבוהל: “אני ובעלי היינו בשנה שעברה ביום ל”ג בעומר במירון. התרגשנו מאוד לראות את הפעילות העצומה לכבוד עם ישראל העולה מירונה, וממש זלגו עיננו דמעות. אך רצינו בבקשה לשאול, כיון שאנו תומכים בישיבה הקדושה, ואין באפשרותנו לתת הו”ק נוספת, האם עדיף לתרום לבניין החדש, או להמשיך את התרומה כבימים ימימה להחזקת המקובלים. (ברור שלוּ הייתה לנו היכולת, היינו מוספים על תרומתנו עשרת מונים, כי כבר זכינו לכמה וכמה ישועות בזכות כוח המקובלים)

ראש הישיבה: “ראשית, ישר כוח גדול על כל פועלכם. שאו ברכה מעם ה’. אין ספק שהמעלה הגדולה היא לתרום להחזקת הפעילות, כדי שהתפילות ולימוד הזוהר הקדוש וספרי הקבלה כאן בקבר הרשב”י ימשכו, וגם חשוב שנזכור כי כל התכלית של הבניין החדש הוא לשרת ולהקים מקום מכובד ללימוד ולתפילות. ואם ח”ו עם ישראל יתרום רק לבניין, מאין נוכל להחזיק את הפעילות העצומה שרשב”י הקדוש ביקש שיעשו על קברו. ולכן הננו לחזק אותך להמשיך לתרום עבור הפעילות השוטפת, ובוודאי בורא עולם יעזור ויביא לך את השפע והברכה שתוכלי להוסיף לתרום גם לבנין הרשב”י הקדוש”.

כיצד מתגברים על עין רעה?

אחד הנושאים הרגישים המגיעים לפתחם של המקובלים, הוא נושא “עין רעה”. יש רבים המרגישים כי דברים תקועים אצלם בחיים, כיוון שיש עליהם עין הרע. הנה מכתבה של רונית ראובני מבאר שבע: “הבן שלי כבר בן 41 והוא לא מתחתן. אני מרגישה שיש עין רעה ממישהי שהייתה אתו בקשר לפני יותר מ-20 שנה. מה ניתן לעשות?

ראש הישיבה: “ידוע ומפורסם שעין רעה זה אחד הדברים הקשים והמפריעים ביותר למזלו הטוב של האדם. לפעמים אדם סובל שנים רבות מעין רעה או מקפידה או קללה שמישהו גרם לו, וחייבים לערוך עבורו תיקון מיוחד להסרת העין הרעה. רבני הישיבה מקפידים לערוך בכל שבוע סדר התרת קללות, נידויים, חרמות ועין רעה עבור כל איש ואשה מבני משפחת אור הרשב”י. זכינו וראינו שינויים עצומים שזכו להם בני משפחת אור הרשב”י, שערכנו עבורם תיקון קדוש זה. אנו מבקשים כל העת מבני משפחת אור הרשב”י להתקשר ולמסור את שמם או שם בני משפחתם לתיקון התרת הקללות שנערך בישיבה”.

למה דווקא אצל רבי שמעון?

לסיום, הבאנו בפני ראש הישיבה שאלה מעניינת, שהגיעה מרחמים דוד, תושב העיר טבריה, המתגורר בסמיכות לקברו של רבי עקיבא. וכך הוא שואל: “אני גר בטבריה בסמוך לקברו של רבי עקיבא וברצוני לשאול האם יש עניין לנסוע למירון להתפלל דווקא  בקבר התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי או שמספיק שאתפלל כאן בקברו של רבי עקיבא???

ראש הישיבה: “אשריך שכיוונת לשאלתם של תלמידי האר”י הקדוש, ששאלו ‘מה ראינו שדווקא בקברו של רבי שמעון בר יוחאי עולים מאות אנשים מידי שנה בשנה, ואילו לקברי תנאים וצדיקים אחרים רואים פחות אנשים שמתפללים על קברם’? וכך הסבירו תלמידי האר”י הקדוש: “כי מעלה וקדושה מיוחדת יש בתפילות על קברו של רשב”י, כי הוא התנא הקדוש היחיד שהבטיח ואמר “יכול אני לפתור את כל העולם ממידת הדין למידת הרחמים”. רבי שמעון בר יוחאי הבטיח ואמר שהוא בעצמו יוציא את עמ”י מגלות לרחמים, וזו הסיבה שבכל הדורות נהגו עמ”י לעלות לתפילה דווקא על קברו של רשב”י כי משם נפתח השפע והרחמים לעולם כולו.

מסר מרבני הישיבה לבני משפחת אור הרשב”י

אחים אהובים ויקרים!

חשוב לנו להדגיש, כי רבני ומקובלי הישיבה עושים ככל יכולתם עבור כל איש ואישה מעם ישראל ובפרט עבור בני משפחת אור הרשב”י, שהם אלו המחזיקים בעוז ובגאון את כל פעילות הקודש כאן באתרא קדישא, בהיכל רבי שמעון בר יוחאי .

חשוב שתדעו, כי אתם בתרומתכם מביאים לרשב”י הקדוש נחת רוח עצומה, וע”י כך אתם מביאים על עצמכם רחמים וניסים. כי התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי לא משאיר אף יהודי בצרה, ובפרט את כל אלו שמחזיקים את המוסדות הקדושים שעל קברו שבוודאי הוא מחזיר להם טובה עצומה.

אחים ואחיות יקרים: בכל פעם שאתם זקוקים לתפילה או בקשה מיוחדת, הקפידו להתקשר אלינו על מנת למסור את השמות והבקשות שלכם, כדי שנוכל להתפלל עבורכם כאן במקום הקדוש, קבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

אחים יקרים חיזקו ואימצו! סמכו על כוחו של רשב”י הקדוש, ותמשיכו לראות ניסים, ישועה ורחמים.

החותמים באהבת עולם

-רבני ומקובלי הישיבה במירון-

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן